Stiri

Importanța locației depozitului tău

Determinarea amplasării unui depozit este unul dintre aspectele esențiale pentru a fi luate în considerare înainte de a crea proiectul de instalare a acestuia. Amplasarea unui depozit este un factor care influențează nu numai procesul de construcții depozite în sine, ci mai presus de toate aspectul strategic și care poate fi decisiv pentru succesul sau eșecul afacerii.

Factori de bază

Cu cât dimensiunea afacerii este mai mare și, prin urmare, dimensiunea sistemul de distribuție, cu atât studiul amplasării depozitului este mai lung și mai complex. Oricum ar fi, acest studiu ar trebui realizat prin analizarea a patru factori de bază: producție, cerere, costuri și concurență.

Pentru fiecare dintre aceste elemente, trebuie respectate două criterii de evaluare pentru a putea efectua analiza în așa fel încât să o ajustezi cât mai aproape de realitate: criteriul economic și criteriul comercial. De asemenea, există o serie de variabile de analizat:

·  Tipul și cantitatea totală de produse care trebuie depozitate.

·  Evaluarea  costurilor  infrastructurii (terenuri, construcții și echipamente), forța de muncă directă și indirectă, transportul și manipularea, costurile paralele cu activitatea, precum și serviciile și contractul de asigurare.

·  Estimarea cererii, și anume cantitatea și locația consumatorilor, numărul și dimensiunea comenzilor, curba cererii, importanța relativă a bazinului hidrografic, precum și viteza de livrare.

·  Locația depozitelor concurente, precum și la eficiența și prestarea serviciilor acestora.

Cum se determină locația unui depozit?

Pentru a efectua analiza caracteristicilor produsului care pot avea vreun impact asupra locației depozitului, trebuie luate în considerare trei caracteristici ale produsului: durabilitatea acestuia, stabilitatea intrinsecă și lucrabilitatea acestuia.

·  Durabilitate

Cele mai citite articole

Această caracteristică determină apropierea depozitelor de distribuție de punctele de consum.

Astfel, produsele alimentare foarte perisabile, cum ar fi fructele și legumele proaspete, necesită instalări foarte apropiate de punctele finale de cumpărare. Pe de altă parte, produsele durabile, cum ar fi majoritatea produselor industriale, nu necesită depozite foarte apropiate de punctul de consum.

·  Stabilitate intrinsecă

Prin stabilitate intrinsecă se înțelege cea a produsului în sine. Acest factor poate avea o influență asupra transportului și siguranței. Dacă produsul este inerent foarte instabil, va necesita facilități speciale de depozitare, deoarece această condiție poate afecta siguranța amplasamentului și chiar sănătatea populației din jur.

·  Manevrabilitate

Posibilitățile și ușurința manipulării unui produs pot constitui o caracteristică limitativă a numărului de mișcări care trebuie efectuate.

·  Capacitatea de fabricație

Capacitatea de producție a industriei deservite de depozit determină cantitatea de marfă care trebuie depozitată, dar acesta este un factor relativ care trebuie evaluat și în raport cu cererea pentru produsul în cauză.

·  Gradul de prelucrare a produsului

Industriile nu supun toate produsele la același grad de prelucrare, depinde de specializarea lor, de pregătirea lor și, mai ales, de capacitatea lor. Pentru a studia locațiile posibile ale depozitelor, acest factor poate fi clasificat în trei niveluri: scăzut, mediu și ridicat.

Cele mai citite articole